Vragen over zonnepanelen

Home Veel gestelde vragen over zonnepanelen

zonnepanelen, over evs systems Beerse

Zonnepanelen

Veel gestelde vragen

Als er beperkte schaduw is, bijvoorbeeld door een schoorsteen, dan kan dit opgevangen worden door de zonnepanelen in aparte groepen (strings) te leggen. Op die manier heeft de schaduw minder impact op de opbrengst.

Neen. Als je zonnepanelen installeert, zijn er geen aanpassingen nodig aan de dakconstructie of de elektrische installatie (als die installatie AREI conform is). Houd er wel rekening mee dat de installatie zo’n 25 jaar op het dak blijft liggen. Eventuele dakrenovatie of een volledige vernieuwing gebeurt het best vóór de plaatsing van de panelen.

blikseminslag-dak.jpg

Neen. Onderzoek heeft aangetoond dat de kans op een blikseminslag niet toeneemt na de installatie van een zonnepaneel.

reinigen-zonnepanelen-rendement.jpg

Zonnepanelen zijn zelfreinigend: ze staan schuin waardoor het meeste vuil door de regen wordt weggespoeld. Als je de zonnepanelen toch wilt schoonmaken, volstaat het als je ze om de twee jaar afspoelt met lauw water.

In principe vallen vaste zonnepanelen onder de verzekering van je woning. Het is wel aangeraden om contact op te nemen met je verzekeringsagent om na te gaan welke regeling op uw specifieke situatie van toepassing is.

In principe heb je na de aanschaf en installatie van een installatie bijna geen vervolgkosten zonnestroomsysteem. Wel moet je rekening houden met eventuele (kleine) uitgaven voor onderhoud en reparaties. Doorgaans moet de omvormer na 10 à 15 jaar vervangen worden.

Dit hangt af van verschillende factoren. Het klimaat en de aparte onderdelen van de installatie spelen een rol, net als het ontwerp, de oriëntatie en de schaduw in de omgeving. Hellend opgestelde systemen met goede oriëntatie produceren in België jaarlijks zo’n 850 kWh wisselstroom per geïnstalleerde kWp.

orientatie-zonnepanelen.jpg

Niet noodzakelijk. In ons land haal je een maximale opbrengst uit zonnepanelen gericht naar het zuiden, onder een hoek van 36°. Een andere oriëntatie of hellingsgraad van de PV-panelen brengt slechts een gering verlies teweeg, vanwege de diffuse straling in ons klimaat. Oostelijk en/of westelijk georiënteerde daken kunnen perfect van zonnepanelen voorzien worden.

Ja en neen. Een zonnepaneel produceert ook elektriciteit als het bewolkt is. Het systeem werkt immers ook op diffuus zonlicht dat de aarde bereikt door de bewolking heen. De opbrengst van zonnepanelen ligt uiteraard hoger als ze in volle zon staan. ’s Nachts produceren zonnepanelen geen elektriciteit

Het nominale vermogen of piekvermogen van een zonnepaneel wordt uitgedrukt in wattpiek, afgekort als Wp. 1 kilowattpiek, afgekort 1 kWp, is duizend wattpiek of duizend watt piekvermogen.

Kilowattuur is een eenheid van energie. Kilowattuur wordt afgekort als kWh. 1 kilowattuur stemt overeen met het vermogen dat een 1 kilowatt (1 kW) of 1000 watt (W) gedurende één uur levert. Verbruikte elektriciteit wordt door de energieleverancier afgerekend in kilowattuur.

Vanaf 1 juli 2015 wordt een netvergoeding aangerekend. Het tarief dat je zal moeten betalen op jaarbasis voor het gebruik van het elektriciteitsnet is afhankelijk van het vermogen van de omvormer van jouw zonnepanelensysteem. Op jaarbasis zal je dus een bijdrage dienen te betalen per kiloWatt-vermogen van de omvormer. Deze bijdrage verschilt ook per netbeheerder.

Doordat de aankoopprijzen voor zonnepanelen sterk gedaald zijn is er geen subsidie meer nodig om PV-panelen rendabel te maken. Daarom schenkt de overheid geen subsidies meer voor PV-installaties bij bestaande woningen. (sommige gemeenten en steden geven nog een éénmalige premie. Doe navraag bij je gemeentebestuur.) In nieuwbouwwoningen is de situatie enigszins anders. Zodra je een bepaald E-peil (energiepeil) bereikt, is er een eenmalige premie bij de netbeheerder beschikbaar. Je hebt in dat geval ook recht op een vrijstelling op de onroerende voorheffing gedurende een aantal jaar.

types-daken-installatie.jpg

Zonnepanelen kunnen nagenoeg probleemloos op elk type dak gemonteerd worden. Voor elk daktype bestaat er een passende constructie.

Je verbruikt niet altijd alle elektriciteit die je met zonnepanelen opwekt. De overtollige elektriciteit naar het openbare net. Het omgekeerde is ook mogelijk: ‘s nachts wekken zonnepanelen geen elektriciteit op, maar verbruik je wel energie als je bijvoorbeeld het licht aansteekt. Als je elektriciteit van het net verbruikt, stijgt je meterstand. Als je overtollige elektriciteit op het net injecteert, daalt je meterstand.

Zonnepanelen zijn niet alleen ecologisch, ze maken elektriciteit fors goedkoper. Stroom uit eigen zonnepanelen is meer dan de helft goedkoper dan stroom die je van het net afneemt.