Over EVS

Home Over ons

zonnepanelen, over evs systems Beerse

EVS Systems

Ervaring en vakkennis

EVS Systems is een jong en dynamisch bedrijf dat zijn fundamenten heeft in een lange traditie van gedreven ondernemers.

EVS Systems heeft zich de laatste jaren toegelegd op de hernieuwbare energie. Hun kennis van zonnepanelen is dan ook stevig onderbouwd.

Deze vakkennis is de beste garantie voor uw jarenlange besparingen in uw energiegebruik. Met raad en daad zal EVS u bijstaan in het bewust gebruik van hernieuwbare energievormen en zo met u zorgdragen voor een beter leefmilieu.

EVS Systems Als één van de eerste bedrijven Rescert gecertificeerd installateur

rescert gecertificeerd installateur

Het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest hebben een geharmoniseerd systeem opgezet dat gericht is op het opleiden en de certificatie van betrouwbare en kwaliteitsvolle installateurs

Welke voordelen?

De voornaamste troeven van een certificaat van bekwaamheid zijn:

  • Bewijs dat een persoon over de nodige competenties beschikt om hernieuwbare energie-systeem te ontwerpen en te realiseren.
  • Kwaliteitsgarantie: meerwaarde voor de werkgever of klant.
  • Erkenning in de drie Gewesten en in de andere Europese landen.
  • Zou kunnen gevraagd worden voor overheidsopdrachten.
  • Vrijwillig systeem in eerste instantie, maar overheidssteun kan op termijn aan deze certificaten gelinkt worden.
  • Het certificaat (fotovoltaïsche installaties) is gekoppeld met de nieuwe premie Qualiwatt in het Waalse Gewest (vanaf september 2014).

Vragen?